Körsång och gemenskap i Helsingfors

Uppträdanden

Grundton, ters och kvint

9 maj , 2016, 15.36 Jenny

 

”Ett ackord som består av tre toner kallas för en treklang. Tonerna i ackordet kallas grundton, ters och kvint (eftersom det är en ters respektive en kvint ner till grundtonen). Grundtonen är ackordets utgångspunkt, och också den ton ackordet får sitt namn från. Tersen är ackordets mittersta ton, och kvinten är ackordets översta ton.”

Så här definieras begreppet treklang på Musikipedia och Treklang är också namnet på den konsert Evivakören, Exaudio och Mineia framför onsdagen 11.5 kl. 19.30 i Nya paviljongen i Grankulla.

I konserten möts tre körer, som här får representera de olika tonerna i en treklang.

Evivakören är grundtonen. Den är lägst ner i skalan, kommer först av de tre tonerna och är till omfattningen fylligast. Evivakören grundades 2002, har idag ca 45 aktiva sångerna och en mycket imponerande djup andra alt.

Exaudio är tersen. Den kommer som andra ton i en treklang och avgör om treklangen ljuder i dur eller moll. Exadio grundades 2007 och har ca 20 sångare, med stor ambition och experimentlusta.

Mineia är kvinten. Den kommer sist och gör treklangen fulländad. Mineia grundades 2014 och består av unga kvinnor, som satsar mycket på det sceniska uttrycket.

De tre tonerna är olika, men alla behövs för att skapa en treklang. Och det som styr dem alla är tonarten – som i det här fallet heter Hanna Kronqvist.

På konserten 11.5 visar de tre körerna sin speciella karaktär via ett urval sånger ur respektive körs aktuella repertoar och därtill ger de ett exempel på hur tre körer kan ljuda tillsammans för att skapa en treklang, som är mer än de enskilda tonerna.

Varmt välkomna!

Läs också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *